fbpx

มาตรฐานออร์แกนิค

คำว่า “ออร์แกนิค” เข้าใจง่ายๆก็คือ สิ่งที่มาจากธรรมชาติแท้ๆ

ซึ่ง ธรรมชาติ ก็หมายถึง ไร้สารเคมี และ ไม่มีการดัดแปลงใดๆ มาเกี่ยวข้องทั้งสิ้น เช่น พืชที่ปลูกแบบธรรมชาติ ไม่มีการใส่ปุ๋ย พ่นยา ไม่มีการดัดแปลงพันธุกรรม รวมถึงพื้นที่ๆใช้ในการเพาะปลูกก็ต้องปลอดสารเคมีเช่นกัน เพราะฉะนั้น ของใช้ต่างๆที่เป็น ออร์แกนิค จึงปลอดภัยไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายตกค้าง จึงไม่ทำให้เกิดอาการแพ้ หรือ สะสมในร่างกาย หรือ มีผลข้างเคียงใดๆต่อสุขภาพของเรา

อย่างไรก็ตาม คำว่า “ออร์แกนิค” อาจถูกใช้โดยไม่จำเป็นว่าสินค้านั้นเป็นออร์แกนิคแท้ๆ 100% ก็ได้ เพราะในประเทศไทยไม่มีกฎหมายควบคุมเข้มงวดในเรื่องนี้… แล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่า สินค้าไหนเป็นออร์แกนิคจริงๆ ไม่ได้แอบอ้าง

ทางดีที่สุดก็คือ ต้องดูที่ฉลากสินค้าว่ามี ตราสัญลักษณ์ที่เชื่อถือได้ ผ่านการรับรองจากสถาบันหรือองค์กรตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ซึ่งมีหลายองค์กรจากประเทศต่างๆ

ใบรับรองผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค หมายถึง มีการตรวจสอบและควบคุมที่เข้มงวด เพื่อปกป้องคุณจากสารเคมีอันตราย ควรหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่เพียงบอกว่า ออร์แกนิค หรือ ธรรมชาติ บนฉลากสินค้า

มาตรฐานออร์แกนิคอาจไม่เท่ากัน

การรับรองมาตรฐานของแต่ละประเทศหรือองค์กรต่างๆ นั้นก็แตกต่างกัน อาจมีหลายมาตรฐานและความเข้มงวดต่างกัน เช่น ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค 100%, ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค 90%, หรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค 15% (ส่วนประกอบที่เหลืออาจมาจากธรรมชาติ หรือ สารเคมีที่อนุโลมให้ใช้)

แล้วในฐานะผู้บริโภค เราต้องการผลิตออร์แกนิคแท้ๆ 100% ไหม? ถ้าเราต้องจ่ายเงินมากขึ้นเพื่อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคที่น่าจะปลอดภัยที่สุด

ทำไม รี-สปาร์คเคิล เลือกมาตรฐาน NASAA

NASAA ไม่เพียงเป็นองค์กรรับรองผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคองค์กรแรกในประเทศออสเตรเลีย แต่ยังเป็นองค์กรที่มีความซื่อสัตย์และจริยธรรมในการบังคับใช้กฎและการควบคุมมาตรฐานต่างๆ อย่างเคร่งคัดและเข้มงวดมากที่สุด

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.